يادداشت

يادداشت: ( ٩:٥٦ ١١/٣/١٣٨٧ )
سرلوحه ششم :
جنگ جهانيِ ادبيات (متنِ سخن‌راني)

امروز پنج‌شنبه ٢٨ فروردين ٨٢ است احتمالا. ما در عينِ فروتني كلِ جهانيم و در نصفِ جهان، اعني اصفهان جا گرفته‌ايم. اوضاع بد نيست. در لابيِ هتل عباسي نشسته‌ام. در ترياي لابي. مطابقِ معمول مشغولِ نوشتن. و البته با توجه به سخن‌رانيِ ظهر بايد متنِ آن را نيز آماده كنم. يك قهوه ترك گرفته‌ام...

يادداشت: ( ٩:٥٦ ١١/٣/١٣٨٧ )
سرلوحه پنجم :
كاهلانه‌گيِ اركستر شبانه‌ي چوب‌ها

در عالمِ داستان نيز يك سيرِ تمدني وجود دارد، دقيقاً شبيه به سيرِ تمدن‌هاي بشري در عالمِ واقع. اما با تاخيري طولاني، گاهي اوقات به اندازه‌ي صدها سال. داستان -و خاصه رمان، كه نوشتارِ حاضر ادعاي پرداختنِ به آن را دارد- در چنين تمدني رشد يافته است...

يادداشت: ( ٩:٥٦ ١١/٣/١٣٨٧ )
سرلوحه چهارم :
چارتكبير بر چارهفته

بر سرِ آنم كه گر ز دست برآيد در پايانِ هر ماه نگاهي داشته‌ باشم به مطالبِ مندرجه و منتشره در لوح كه سوزني به خود زده باشيم و بعد جوال‌دوز به ديگران (بعونه)!...

يادداشت: ( ٩:٥٦ ١١/٣/١٣٨٧ )
سرلوحه سوم :
كتاب نخواني! بررسيِ تطبيقيِ تعددِ عناوين در صنعت نشر:

آن‌چه در اين نوشتار مي‌آيد، بريده‌اي است معوج از نگاره‌اي، شايد مشتي غبار باشد از سنگ‌نبشته‌اي. باري، خشي است از يك نوشتارِ بلند. البته رجائ واثق دارم كه لب‌اللبابِ كار را فراهم آورده باشم...

يادداشت: ( ٩:٥٦ ١١/٣/١٣٨٧ )
سرلوحه دوم :
لاري، حاجي مسگري و آقاي رئيس جمهور!

رفيقي دارم كه فوقِ ليسانسِ رياضي دارد از صنعتيِ شريف. توي خانواده‌اي بزرگ شده است كه حتا يك بار هم سهواً آب‌پرتقالِ ساعتِ دهِ صبحش قضا نشده است. تا آن جا كه من به ياد مي‌آورم هميشه مرتب و اتوكشيده و دوست‌داشتني. چند ماهي است كه هر روزِ جمعه مي‌رود گاراژِ حاجي سركه‌اي توي خيابانِ مولوي. وقتي من هم اين خبر را شنيدم كف كردم...

يادداشت: ( ٩:٥٦ ١١/٣/١٣٨٧ )
سرلوحه يکم :
چرا پاي‌گاهِ فرهنگ و ادبيات؟ چرا لوح؟

نه از اين قلمِ شكسته، كه از يك زبان، با بردِ كم از ٢٠٠ مليون نفر و با هم‌زباناني كوشا و پويا ماننده‌ي بنده و حضرتِ عالي يا حضرتِ عليه، نمي‌توان توقع داشت كه همان اولِ كار سايت را بكند پاي‌گاه و اينترنت را بكند شبكه‌ي جهان‌گير مثلا! نه فقط اين كه وقتي من مي‌خواهم نوشته‌ام را آغاز كنم و اسم از كليشه‌ي قالبيِ دوره‌ي "انقلاب و بل انفجارِ اطلاعات" بياورم،...

يادداشت: ( ٩:٤٧ ١١/٣/١٣٨٧ )
سرلوحه يکم :
چرا پاي‌گاهِ فرهنگ و ادبيات؟ چرا لوح؟

نه از اين قلمِ شكسته، كه از يك زبان، با بردِ كم از ٢٠٠ مليون نفر و با هم‌زباناني كوشا و پويا ماننده‌ي بنده و حضرتِ عالي يا حضرتِ عليه، نمي‌توان توقع داشت كه همان اولِ كار سايت را بكند پاي‌گاه و اينترنت را بكند شبكه‌ي جهان‌گير مثلا! نه فقط اين كه وقتي من مي‌خواهم نوشته‌ام را آغاز كنم و اسم از كليشه‌ي قالبيِ دوره‌ي "انقلاب و بل انفجارِ اطلاعات" بياورم،...

يادداشت: ( ٩:٤٧ ١١/٣/١٣٨٧ )
سرلوحه يکم :
چرا پاي‌گاهِ فرهنگ و ادبيات؟ چرا لوح؟

نه از اين قلمِ شكسته، كه از يك زبان، با بردِ كم از ٢٠٠ مليون نفر و با هم‌زباناني كوشا و پويا ماننده‌ي بنده و حضرتِ عالي يا حضرتِ عليه، نمي‌توان توقع داشت كه همان اولِ كار سايت را بكند پاي‌گاه و اينترنت را بكند شبكه‌ي جهان‌گير مثلا! نه فقط اين كه وقتي من مي‌خواهم نوشته‌ام را آغاز كنم و اسم از كليشه‌ي قالبيِ دوره‌ي "انقلاب و بل انفجارِ اطلاعات" بياورم،...

يادداشت: ( ٩:٤٦ ١١/٣/١٣٨٧ )
سرلوحه يکم :
چرا پاي‌گاهِ فرهنگ و ادبيات؟ چرا لوح؟

نه از اين قلمِ شكسته، كه از يك زبان، با بردِ كم از ٢٠٠ مليون نفر و با هم‌زباناني كوشا و پويا ماننده‌ي بنده و حضرتِ عالي يا حضرتِ عليه، نمي‌توان توقع داشت كه همان اولِ كار سايت را بكند پاي‌گاه و اينترنت را بكند شبكه‌ي جهان‌گير مثلا! نه فقط اين كه وقتي من مي‌خواهم نوشته‌ام را آغاز كنم و اسم از كليشه‌ي قالبيِ دوره‌ي "انقلاب و بل انفجارِ اطلاعات" بياورم،...

يادداشت: ( ٩:٤٣ ١١/٣/١٣٨٧ )
سرلوحه يکم :
چرا پاي‌گاهِ فرهنگ و ادبيات؟ چرا لوح؟

نه از اين قلمِ شكسته، كه از يك زبان، با بردِ كم از ٢٠٠ مليون نفر و با هم‌زباناني كوشا و پويا ماننده‌ي بنده و حضرتِ عالي يا حضرتِ عليه، نمي‌توان توقع داشت كه همان اولِ كار سايت را بكند پاي‌گاه و اينترنت را بكند شبكه‌ي جهان‌گير مثلا! نه فقط اين كه وقتي من مي‌خواهم نوشته‌ام را آغاز كنم و اسم از كليشه‌ي قالبيِ دوره‌ي "انقلاب و بل انفجارِ اطلاعات" بياورم،...

يادداشت: ( ٩:٣٨ ١١/٣/١٣٨٧ )
سرلوحه يکم :
چرا پاي‌گاهِ فرهنگ و ادبيات؟ چرا لوح؟

نه از اين قلمِ شكسته، كه از يك زبان، با بردِ كم از ٢٠٠ مليون نفر و با هم‌زباناني كوشا و پويا ماننده‌ي بنده و حضرتِ عالي يا حضرتِ عليه، نمي‌توان توقع داشت كه همان اولِ كار سايت را بكند پاي‌گاه و اينترنت را بكند شبكه‌ي جهان‌گير مثلا! نه فقط اين كه وقتي من مي‌خواهم نوشته‌ام را آغاز كنم و اسم از كليشه‌ي قالبيِ دوره‌ي "انقلاب و بل انفجارِ اطلاعات" بياورم،...

نخستين صفحه صفحه قبلي
 رديفهاي 91 تا 101 از کل 101 رديف
   
 
   
   صفحه نخست
   يادداشت
   اخبار
   تازه ها
   يادداشت دوستان
   کتابها
   درباره نويسنده
   تيراژ:٨٦٠٢٥٠
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
بازديد کننده اين صفحه: ١٠٦٢٣
.کليه حقوق محفوظ است
© CopyRight 2008 Ermia.ir & Amirkhani.ir
سايت رسمي رضا اميرخاني
Because when the replica watches uk astronauts entered the replica watches sale space, wearing a second generation of the Omega replica watches, this watch is rolex replica his personal items.